Vacancies

Title Job
Industries
Workplace

Title Industries Salary Workplace
Project Sales Engineer Sales/ Business Development 1000 - 2000 USD Viet Nam (HoChiMinh City)
Media PR Staff Marketing 14 000 000 - 15 000 000 VND Viet Nam (HoChiMinh City)
GIÁM SÁT KINH DOANH KÊNH SIÊU THỊ Sales/ Business Development 8 000 000 - 12 000 000 VND Viet Nam (HoChiMinh City)
Chuyên viên Marketing Marketing 9 000 000 - 12 000 000 VND Viet Nam (HoChiMinh City)
Process Engineer - Long Thanh Law/ Legal/ Compliance 12 000 000 - 15 000 000 VND Đồng Nai
Maintenance Engineer Law/ Legal/ Compliance 14 000 000 - 15 000 000 VND Đồng Nai
QA Staff (Senior) Law/ Legal/ Compliance 14.000.000 - 19.000.000 VND Đồng Nai
Retail Relationship Manager (Chuyên viên tín dụng cá nhân) Banking 10,000,000 - 21,000,000 VND Đồng Nai
Trưởng Nhóm Quan Hệ Lao Động Human Resource 12Mil VND Đồng Nai
Results per page