User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWith checked jobs:

 
Check All | Uncheck All
Job Title   Industry   Salary   Location   Date Posted
Account Manager      TV/Media/Newspaper   Cạnh tranh   TP Hồ Chí Minh   4-6-2014
Sales/Distributor Manager      Heath/Medical Care   600$ - 1000$   TP Hồ Chí Minh   29-5-2014
Chuyên viên tuyển dụng      Customer Services   10 - 15 triệu   TP Hồ Chí Minh   21-5-2014
Quản Lý Bán Hàng Khu Vực      Luxury Good   15 - 22 triệu VND   --Chọn--   15-5-2014
Customer Service Staff      Freight/Logistics   300 - 500 USD   TP Hồ Chí Minh   15-5-2014
Nữ nhân viên kinh doanh kênh Horeca      Food/Beverage   Trên 10.000.000 VNĐ   TP Hồ Chí Minh   23-4-2014
Chuyên viên kinh doanh Dự Án      Real Estate   700 USD – 1.000 USD   Long An   11-4-2014
Trưởng ngành kinh doanh (Tour and Hotel)      Internet/Online Media   600 - 800 USD + Bonus   TP Hồ Chí Minh   17-3-2014
Sales and Media Director (Digital)      TV/Media/Newspaper   2,000 - 3,000 USD   TP Hồ Chí Minh   14-3-2014
Senior Marketing Executive      Civil/Construction   500 - 700 USD   TP Hồ Chí Minh   21-2-2014
Account Director      Telecommunications   2,000 - 3,000 USD   TP Hồ Chí Minh   13-2-2014
Sales Force Manager      Retail/Wholesale   Negotiate   Đắk Lắk   4-11-2013
Nhân viên kinh doanh      Internet/Online Media   Thỏa thuận   TP Hồ Chí Minh   16-10-2013
Regional Sales Manager      Food/Beverage   Around 2,500 USD ++   Hà Nội   22-7-2013
Đại Diện Kinh Doanh / Sales Agent      Education/Training   6 - 15 Tr VND   TP Hồ Chí Minh   1-7-2013
Trưởng Phòng Kinh Doanh/ Unit Manager      Education/Training   12 - 30 Tr VND   TP Hồ Chí Minh   1-7-2013
Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án      Civil/Construction   1.500 - 2.000 USD ++   TP Hồ Chí Minh   16-5-2013
Sales Manager      Electrical/Electronics   $3.000/ gross   Bình Dương   24-12-2012
Logistics Sales Executive      Freight/Logistics   Competitive   Hà Nội   14-11-2012
Sales Executive (Ocean Plus)      Freight/Logistics   Competitive   Hải Phòng   14-11-2012
Logistics Sales Manager      Freight/Logistics   Competitive   TP Hồ Chí Minh   14-11-2012
Technical Advisory Service Manager      Textiles/Garments/Footwear   Competitive   TP Hồ Chí Minh   3-10-2012
Global Sales Executive      Textiles/Garments/Footwear   Competitive   TP Hồ Chí Minh   3-10-2012
Department Manager      Airlines/Tourism/Hotel   Competitive   TP Hồ Chí Minh   18-9-2012
National Sales Manager      Production/Process   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   23-8-2012
Nhân Viên Bán Hàng      Luxury Good   Competitive   TP Hồ Chí Minh   23-8-2012
Giám Đốc Phát Triển Hệ Thống Siêu Thị      Food   Thỏa Thuận   TP Hồ Chí Minh   30-7-2012
Sales Training Manager      Fashion/Lifestyle   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   07-06-2012
District Sales Manager      Freight/Logistics   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   07-06-2012
Nhân Viên Kinh Doanh      Real Estate   3 - 5 Mil   Bình Dương   4-6-2012
Check All | Uncheck All
 
With checked jobs:
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com