User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWith checked jobs:

 
Check All | Uncheck All
Job Title   Industry   Salary   Location   Date Posted
New Equipment FOD Manager      Automotive   2.000 - 2.500 USD   TP Hồ Chí Minh   4-1-2018
New Equipment FOD Manager      Automotive   2.000 - 2.500 USD   TP Hồ Chí Minh   4-1-2018
New Equipment FOD Manager      Automotive   2.000 - 2.500 USD   TP Hồ Chí Minh   4-1-2018
Quản Lý Sản Xuất (Production Manager)      Automotive   1,000 - 2,000 USD   TP Hồ Chí Minh   19-7-2016
Quản Đốc Phân Xưởng Sơn      Automotive   1000 - 2000 USD   TP Hồ Chí Minh   19-7-2016
Quản Đốc Phân Xưởng Hàn      Automotive   1000 - 2000 USD   TP Hồ Chí Minh   15-7-2016
Chief Accountant      Civil/Construction   Around 1.500 $   Vĩnh Phúc   23-6-2016
Trưởng Chi Nhánh Trung Tâm Điều Trị      Heath/Medical Care   1.000 - 1.500 USD ++   Đà Nẵng   21-6-2016
Trưởng phòng Nhân sự      Industrial Products   1,500 - 2,000 USD   TP Hồ Chí Minh   20-6-2016
Trưởng Phòng Nhân Sự      Industrial Products   Thỏa thuận   TP Hồ Chí Minh   20-6-2016
Account Executive (Internship)      Human Resources   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   16-6-2016
Operation Manager cum Warehouse      Household/Personal Care   Competitive   TP Hồ Chí Minh   8-6-2016
Operation Manager      Fashion/Lifestyle   2.000 - 2.500 USD   TP Hồ Chí Minh   19-5-2016
Acting General Manager (Giám Đốc Điều Hành – Khách Sạn)      Airlines/Tourism/Hotel   Around 2000$ + Commission +++   Phú Yên   5-5-2016
Giám Đốc Kinh Doanh XNK      Industrial Products   Thỏa thuận   TP Hồ Chí Minh   11-3-2016
CEO (Expat)      Real Estate   Competitive   TP Hồ Chí Minh   15-1-2016
Giám Đốc Quản Lý Sản Xuất      Civil/Construction   2 000 - 3 000 USD   TP Hồ Chí Minh   22-12-2015
Giám Đốc Nhà Máy      Civil/Construction   2000 - 3000 USD   TP Hồ Chí Minh   22-12-2015
Trưởng kinh doanh khu vực      Argriculture/Forestry   < 1000 USD   TP Hồ Chí Minh   18-12-2015
Giám đốc kinh doanh      Argriculture/Forestry   1500 - 2000 USD   TP Hồ Chí Minh   18-12-2015
Giám đốc Sản xuất      Industrial Products   20 - 30 triệu   TP Hồ Chí Minh   19-11-2015
Phó phòng Cơ khí - Điện      Industrial Products   10 - 15 triệu   TP Hồ Chí Minh   19-11-2015
Giám Đốc Thương Mại Quốc Tế      Industrial Products   Thỏa thuận   TP Hồ Chí Minh   19-11-2015
Giám Đốc Kinh Doanh      Civil/Construction   2,000 - 3,000 USD   TP Hồ Chí Minh   10-11-2015
Deputy Sales Director      Civil/Construction   1,200 - 1,500 USD   TP Hồ Chí Minh   10-11-2015
Quản lý quầy thức ăn nhanh      Food/Beverage   6 triệu ++   TP Hồ Chí Minh   06-11-2015
Giám sát bán hàng siêu thị      Food   10 triệu ++   TP Hồ Chí Minh   6-11-2015
Giám đốc điều hành dự án      Real Estate   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   6-11-2015
Giám đốc Điều hành Dự án (Căn hộ)      Real Estate   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   6-11-2015
Factory Manager      Production/Process   2000 - 3000 USD   TP Hồ Chí Minh   21-10-2015
Check All | Uncheck All
 
With checked jobs:
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com