User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWith checked jobs:

 
Check All | Uncheck All
Job Title   Industry   Salary   Location   Date Posted
Account Executive (Internship)      Human Resources   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   16-6-2016
HR Internship      Human Resources   N/A   TP Hồ Chí Minh   19-11-2014
Associate Analyst      Marketing   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   24-7-2014
Giám đốc hành chính pháp lý      Luxury Good   Thỏa thuận   TP Hồ Chí Minh   11-6-2014
Cố vấn Pháp lý      Civil/Construction   2,500 - 3,000 USD   TP Hồ Chí Minh   6-5-2014
Cộng Tác Viên Bán Thẻ Thành Viên      Education/Training   N/A   TP Hồ Chí Minh   3-9-2013
Legal Counsel Manager      Automotive   2.000 - 2.500 USD   TP Hồ Chí Minh   26-8-2013
Project Construction Manager      Consulting   Competitive   TP Hồ Chí Minh   18-9-2012
Solution Architect      Consulting   Competitive   TP Hồ Chí Minh   23-7-2012
HR Administration Assistant      Accounting/Auditing   Competitive   TP Hồ Chí Minh   16-1-2012
Senior Recruitment Officer      Accounting/Auditing   Competitive   TP Hồ Chí Minh   16-01-2012
Compensation & Benefits Senior Supervisor      Insurance   Competitive   TP Hồ Chí Minh   16-01-2012
HR Director      Human Resources   Competitive   TP Hồ Chí Minh   16-01-2012
Senior Developer iPhone Application      IT - Software   1,000 - 2,000 USD   TP Hồ Chí Minh   16-1-2012
Recruitment Consultant      Human Resources   Competitive   TP Hồ Chí Minh   12-1-2012
Investment Analyst      Finance/Investment   1,000 - 2,000 USD   TP Hồ Chí Minh   11-1-2012
Technical Architect      IT - Software   Competitive   TP Hồ Chí Minh   13-12-2011
Tín dụng Doanh nghiệp lớn & có vốn đầu tư nước ngoài(RM - FDI)      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên Phòng Định chế tài chính (FI)      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên Cao cấp / CVC Kinh doanh Vốn và Ngoại hối      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên chính/ CVCC Tái thẩm định - Khối Quản lý tín dụng      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên chính/ CVCC - Phòng Marcom      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên chính/ CVCC Phòng Quản lý sản phẩm - Khối KHDN      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   7-12-2011
Office Services Specialist      Human Resources   1,000 USD   TP Hồ Chí Minh   2-11-2011
Head of Total Reward Survey - HR Consulting      Human Resources   Competitive   TP Hồ Chí Minh   8-9-2011
Site Security Manager      IT - Software   1,500 - 2,500 USD   TP Hồ Chí Minh   19-5-2011
Technical Architect      IT - Software   1.200 - 2.000 USD   TP Hồ Chí Minh   19-5-2011
SAP Engineering Manager - Project Manager      IT - Software   1,500 - 2,500 USD   TP Hồ Chí Minh   8-4-2011
Check All | Uncheck All
 
With checked jobs:
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com