User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWith checked jobs:

 
Check All | Uncheck All
Job Title   Industry   Salary   Location   Date Posted
Relationship Manager - Corporate      Banking   30 - 50 Mil VND ++   TP Hồ Chí Minh   19-7-2016
General Accountant      Accounting/Auditing   Competitive   TP Hồ Chí Minh   15-4-2015
Legal & Compliance      Finance/Investment   2,000 - 3,000 USD   TP Hồ Chí Minh   20-11-2014
Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp Nhật      Banking   1000 - 1,200 USD   TP Hồ Chí Minh   25-11-2013
Sales & Marketing Deputy Manager      Banking   1000 - 1,500 USD   TP Hồ Chí Minh   8-1-2013
Human Resources Officer      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   22-05-2012
Personal Assistant      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   22-5-2012
Admin Assistant      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   20-3-2012
Human Resources (HR) Generalist      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   20-3-2012
Designer      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   14-3-2012
Senior Marketing      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   14-3-2012
Chuyên viên Marketing Khách hàng Doanh nghiệp      Banking   8 - 10 Mil VND   TP Hồ Chí Minh   2-2-2012
Chuyên viên xử lý nợ      Banking   8 - 10 Mil VND   TP Hồ Chí Minh   2-2-2012
Chuyên viên liên kết - Khối Khách hàng Cá nhân      Banking   8 - 10 Mil VND   TP Hồ Chí Minh   2-2-2012
Tín dụng Doanh nghiệp lớn & có vốn đầu tư nước ngoài(RM - FDI)      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên Phòng Định chế tài chính (FI)      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên Cao cấp / CVC Kinh doanh Vốn và Ngoại hối      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên chính/ CVCC Tái thẩm định - Khối Quản lý tín dụng      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên Thanh Toán Quốc tế      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Thanh toán viên – Phòng Thanh toán tập trung      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên Kế toán      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Chuyên viên chính/ CVCC - Phòng Marcom      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   12-12-2011
Giám đốc Ngân hàng bán lẻ      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   7-12-2011
Quản lý Khách hàng cá nhân (RM)      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   7-12-2011
Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp (RM)      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   7-12-2011
Chuyên viên chính/ CVCC Phòng Quản lý sản phẩm - Khối KHDN      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   7-12-2011
Giám đốc trung tâm KH Doanh Nghiệp Lớn      Banking   Negotiable   TP Hồ Chí Minh   23-9-2011
Purchasing Supervisor      Banking   700 - 1,000 USD   TP Hồ Chí Minh   5-8-2011
Phó giám đốc phụ trách Logistic      Finance/Investment   About 30mil VND   Hà Nội   25-4-2011
Giám đốc chi nhánh TP. HCM      Finance/Investment   About 30mil VND   TP Hồ Chí Minh   25-4-2011
Check All | Uncheck All
 
With checked jobs:
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com