User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`S Client - CV20140909
Company profile: Khách hàng của chúng tôi là một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất Việt Nam.
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO201460
Job title: Kỹ sư Chủ chốt Piping
Job description: 1. Vai trò/phạm vi công việc

- Đảm trách các công việc thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết hệ thống đường ống theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, các yêu cầu về an toàn và một số ràng buộc bởi luật định. Thực hiện vai trò của người kiểm tra kỹ thuật, phối hợp với các bộ môn khác để xử lý các nội dung kết nối. Ứng dụng phần mềm tính toán, lập bản vẽ mô hình 2D, 3D, lập các tài liệu yêu cầu kỹ thuật, cơ sở dự toán.

2. Trách nhiệm chính

- Thực hiện vai trò người kiểm tra kỹ thuật.

- Thực hiện vai trò của người chủ chốt trong các dự án.

- Lập và xem xét mô hình 3D bằng phần mềm PDMS.

- Ứng dụng phần mềm PDMS lập mô hình 3D và phần mềm tính toán ứng suất.

- Lập Quy trình thực hiện thiết kế, Kế hoạch huy động nhân lực, Sơ đồ tổ chức thực hiện.

- Thực hiện lập và xem xét kiểm tra số liệu, tài liệu thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết:

- Số liệu đầu vào thiết kế của các chuyên môn khác bao gồm PDF, P&ID, mặt bằng, thiết bị đo lường điều khiển.

- Tài liệu cơ sở thiết kế.

- Yêu cầu kỹ thuật chung tổng quát (general specification...)

- Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu.

- Tính toán phân tích ứng suất/rung.

- Tính toán phân tích ổn định đường ống.

- Các bản vẽ bố trí ống, bố trí thiết bị, ...

- Các tài liệu danh mục thiết bị, bảng tính độ dày, hệ thống đỡ, mặt bích...

- Bản vẽ thiết kế mặt đứng, mặt bằng, bản vẽ các chi tiết quan trọng...

- Bản vẽ isometric.

- Data sheets.

- Bảng thống kế vật tư thiết bị linh kiện phụ tùng (MTO, BM/BQ)

- Tài liệu Yêu cầu (Requisition).

- Các tài liệu thiết kế khác tùy tính chất dự án.

- Kiểm tra xác nhận công việc của nhà cung cấp.

- Xem xét các bản vẽ chế tạo của nhà cung cấp.

- Chứng kiến các cuộc kiểm tra xác nhận.

- Trợ giúp Trưởng phòng chuẩn bị và triển khai các khóa đào tạo nội bộ.

- Kiểm soát kết quả thiết kế của các cộng sự.

- Lập và báo cáo tình trạng hồ sơ tài liệu theo quy trình đảm bảo chất lượng.

- Đảm trách chức năng khác theo sự phân công của người phụ trách.

3. Quyền hạn

- Giám sát công việc thiết kế nhằm đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu kỹ thuật, kế hoạch đảm bảo chất lượng dự án.

- Rà soát các số liệu đầu vào từ khách hàng cung cấp bao gồm các thông tin về mặt bằng tổng thể, đặc tính kỹ thuật khách hàng đề nghị, PFD, điều kiện hợp đồng, sơ đồ phối hợp, tiêu chuẩn áp dụng, kích thước thiết bị đường ống và các thông tin chi tiết khác.Đánh giá năng lực kỹ sư, kỹ thuật viên và hướng dẫn họ trong quá trình thực hiện dự án.

  Job Requirement
General: Years of experience: Ít nhất 10 năm
  Minimum career level: Engineer
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Advanced (Required)
  General request: * Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí.

* Kinh nghiệm làm việc

- Từ 10 năm kinh nghiệm chuyên môn và 12 năm kinh nghiệm làm việc.

* Kỹ năng khác

- Có khả năng làm việc theo nhóm chuyên môn với sự phối hợp tốt.

- Phân tích, quản lý công việc, quản lý thời gian

- Có kiến thức về ISO và nắm được quy định quản lý thiết kế của Tổng Công ty.

- Có chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình và tối thiểu có 6 tháng tham gia giám sát thi công tại công trường.

- Kiên nhẫn, lập trường vững vàng khi đưa ra quyết định trong các tình huống phức tạp.

- Trung thực, cẩn thận, thẳng thắn, công bằng và dám chịu trách nhiệm

- Sức khỏe - Đáp ứng được yêu cầu công việc

  Computer skills: - MS Office (Word, Excel), AutoCAD. Sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm hỗ trợ thiết kế cơ khí.

- Giao tiếp bằng lời và bằng văn bản tốt.

  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Oil/Gas
  Arts/Design
  Mechanical
Job level: Engineer
Salary: 20 - 50 triệu
Benefit: N/A
Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  (+84) 167 754 5093

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com