User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`S Client - CV20140909
Company profile: Khách hàng của chúng tôi là một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất Việt Nam.
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO201459
Job title: Kỹ sư Chính Piping
Job description: 1. Vai trò/phạm vi công việc

- Giám sát các hoạt động chuyên môn thiết kế của phòng Piping. Có trách nhiệm làm rõ các vấn đề kỹ thuật. Phối hợp tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật của dự án, đảm bảo thiết kế phù hợp với yêu cầu của khách hàng, phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, các yêu cầu về an toàn và một số ràng buộc bởi luật định. Thực hiện vai trò của người kiểm tra kỹ thuật và người chủ trì trong công tác đào tạo nội bộ.

2. Trách nhiệm chính

- Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, số liệu thiết kế đầu vào, các đặc tính kỹ thuật yêu cầu để hiểu tường tận phạm vi công việc dự thuộc dự án.

- Phát triển sơ đồ mặt bằng tổng thể, nguyên tắc bố trí, chỉ dẫn kỹ thuật, các quy trình của dự án, yêu cầu kỹ thuật tổng thể (general specification).

- Xem xét toàn bộ hồ sơ đối với đặc tính kỹ thuật của vật liệu, báo cáo phân tích ứng suất và toàn bộ tài liệu bản vẽ thuộc dự án.

- Lập và duy trì quy trình thiết kế hoặc các chỉ dẫn kỹ thuật để tạo ra hồ sơ thiết kế có chất lượng. Đảm bảo hệ thống lưu trữ các file điện tử và hard copy được sắp xếp khoa học thuận lợi khai thác trong suốt dự án phù hợp với quy trình ISO của Trung tâm.

- Cập nhật và đánh giá các thay đổi đồng thời đưa ra các giải pháp xử lý thích hợp.

- Xuống hiện trường kiểm tra để làm rõ các vấn đề liên quan.

3. Quyền hạn

- Giám sát quá trình thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết nhằm đạt các yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu của hợp đồng thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng.

- Thực hiện vai trò người kiểm tra kỹ thuật chính cho dự án.

- Đánh giá năng lực kỹ sư, kỹ thuật viên và hướng dẫn họ trong quá trình thực hiện dự án.

- Đề xuất và đảm trách chương trình đào tạo nội bộ.

- Đảm trách chức năng khác theo sự phân công của người phụ trách.

  Job Requirement
General: Years of experience: Ít nhất 15 năm
  Minimum career level: Engineer
  Minimum education level: Bachelors of Engineering
  Minimum language: English - Level: Advanced (Required)
  General request: * Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Cơ khí trở lên.

- Trình độ Kỹ sư, Thạc sỹ hay Tiến sỹ

* Kinh nghiệm làm việc

- Từ 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và 18 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.

* Kỹ năng khác

- Có hiểu biết các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam, các quy định hiện hành đối với ngành cơ khí.

- Có kiến thức về ISO và nắm được quy định quản lý thiết kế của Tổng Công ty.

- Giao tiếp bằng lời và bằng văn bản tốt. Có khả năng làm việc theo nhóm chuyên môn với sự phối hợp tốt. Có các kỹ năng lãnh đạo nhóm DA; Biết phân tích, điều tiết, xây dựng kế hoạch, quản lý thời gian; Thành thạo phần mềm chuyên dụng.

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát xây dựng.

- Phẩm chất và thái độ Kiên nhẫn, lập trường vững vàng khi đưa ra quyết định trong các tình huống phức tạp.

- Trung thực, cẩn thận, thẳng thắn, công bằng và dám chịu trách nhiệm

- Sức khỏe : Đáp ứng được yêu cầu công việc

  Computer skills: - MS Office (Word, Excel)

- Biết sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm hỗ trợ thiết kế Piping.

  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Oil/Gas
  Arts/Design
  Mechanical
Job level: Engineer
Salary: 20 - 50 triệu
Benefit: N/A
Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  (+84) 167 754 5093

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com