User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`S Client - CV20140909
Company profile: Khách hàng của chúng tôi là một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất Việt Nam.
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO201457
Job title: Kỹ sư chủ chốt Điện
Job description: 1. Phạm vi

- Thực hiện các tài liệu thiết kế cho các dự án lớn, trọng điểm của Tổng công ty/Trung tâm.

- Chủ trì thiết kế điện cho các dự án có qui mô trung bình và lớn của Tổng công ty/Trung tâm

- Kiểm tra các tài liệu thiết kế do các kỹ sư và Họa viện thực hiện.

- Thực hiện các bản vẽ Sơ đồ nguyên lý, các bản vẽ phác thảo 2D, để Kỹ sư và Họa viên có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Sử dụng các phần mềm để phục vụ công tác thiết kế như: Phần mềm tính toán hệ thống điện (ETAP), phần mềm thiết kế tủ điện (ABB), phần mềm tính toán chống sét (Benji), phần mềm thiết kế chiếu sáng (DialLux) ...

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho dự án phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong giới hạn chi phí đầu tư, đồng thời phù hợp điều kiện thiết kế thực tế.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác hoặc các nhà thầu cung cấp để đảm bảo sự phù hợp theo yêu cầu của dự án.

- Tham gia khảo sát hiện trạng công trình để lấy số liệu thiết kế hoặc đi giám sát tác giả tại công trường.

- Phối hợp và thực hiện các đề tài nghiên cứu do Trưởng phòng phân công, kèm cặp giúp đỡ các đồng nghiệp có trình độ yếu hơn.

- Tuân thủ các nội quy, quy định chung và hệ thống ISO của Tổng Công ty.

- Quản lý lưu trữ tất cả các hồ sơ, tài liệu dự án do phòng thực hiện.

- Thực hiện các công việc khác do Tổ Trưởng và Trưởng/phụ trách phòng yêu cầu.

2. Trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm về chất lượng tài liệu thiết kế và tiến độ thực hiện tài liệu được giao thực hiện.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ chất lượng tài liệu thiết kế và tiến độ thiết kế khi được giao chủ trì thiết kế.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng các tài liệu thiết kế được được phân công kiểm tra.

- Hoàn thành khối lượng công việc được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng theo các quy định và nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng của phòng để phục vụ cho công tác thiết kế.

- Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả làm việc của phòng.

- Xây dựng tác phong làm việc, văn hóa Phòng phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty.

- Phối hợp thực hiện các công việc liên quan với các thành viên khác trong phòng.

- Tham dự các cuộc họp giao ban hoặc định kỳ của Phòng. Chỉ được vắng mặt trong các trường hợp đi công tác hoặc nghỉ phép/ ốm và phải có giấy xin nghỉ phép.

- Tham gia các hoạt động phong trào hàng năm do Phòng, Trung tâm hoặc Tổng công ty tổ chức.

- Chịu trách nhiệm trước các công việc được Tổ Trưởng và Trưởng/Phụ trách phòng giao phó & yêu cầu.

3. Quyền hạn

- Được quyền yêu cầu các kỹ sư phải tuân thủ đúng theo các tiêu chuẩn và qui phạm khi thực hiện các tài liệu thiết kế.

- Được sử dụng các tiêu chuẩn, phần mềm, các dự án đã thực hiện... để phục vụ công việc thiết kế.

- Quản lý các tài sản cá nhân được Phòng, Trung tâm giao cho sử dụng như: Máy tính, điện thoại, tài liệu ...

- Được đóng góp các ý kiến, phát biểu hoặc đưa ra các đề xuất (nếu có) lên Tổ trưởng/phó hoặc Trưởng/Phó phòng.

- Thực hiện các chức năng khác do Trưởng phòng phân công.

- Không được vượt quá quyền hạn đã được giao.

  Job Requirement
General: Years of experience: Ít nhất 10 năm
  Minimum career level: Engineer
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Advanced (Required)
  General request: * Trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện trở lên.

* Kinh nghiệm làm việc

- Từ 10 năm kinh nghiệm trong công việc thiết kế hệ thống điện.

- Từ 12 kinh nghiệm làm việc trở lên.

* Kỹ năng khác

- Hiểu rõ các Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn Việt nam và các quy định hiện hành đối với ngành thiết kế điện.

- Có khả năng làm việc theo nhóm chuyên môn với sự phối hợp tốt, có thể phân tích điều tiết thời gian công việc, giao tiếp bằng lời và bằng văn bản tốt, có thái độ làm việc tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Biết ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin khác phục vụ cho chuyên môn.

- Chứng chỉ: Có chứng thiết kế và chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình.

- Đạo đức: Tốt

- Tính cách: Nhiệt tình trong công việc, hòa nhã thân thiện giúp đỡ các đồng nghiệp còn yếu trong lĩnh vực chuyên môn.

- Sức khỏe: Sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu công việc.

  Computer skills: - Thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành điện (Etap power station, Dialux...) và MS Office (Word, Excel, Powerpoint...), AutoCAD,...
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Oil/Gas
  Electrical/Electronics
  Electrical/Electronics
Job level: Engineer
Salary: 20 - 50 triệu
Benefit: N/A
Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  (+84) 167 754 5093

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com