User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20140408
Company profile: Our client is one of the leading construction corporation in Vietnam, expert in general contractor, design, construction ... of key projects all over Vietnam, as well as in some other countries.
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO201408
Job title: Phiên dịch tiếng Trung cho công trường
Job description:

- Thực hiện phiên dịch tại hiện trường của công trường xây dựng;

- Biên và phiên dịch các văn bản tài liệu Việt - Trung Quốc và ngược lại;

- Tham gia quá trình họp với Chủ đầu tư, tư vấn và các bên liên quan;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

 

 

  Job Requirement
General: Years of experience: At least 2 years
  Minimum career level: Experienced (Non-Manager)
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: Chinese (Mandarin) - Level: Advanced (Required)
  General request: - Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công việc biên phiên dịch.

 

  Computer skills:
  Soft skills:
  Other skills:
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: Tây Ninh
Job category: Civil/Construction
  Interpreter/Translator
 
Job level: Experienced (Non-Manager)
Salary: 9 - 10 triệu VND
Benefit:
Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms)
  ly.nt@careervision.vn
  0167 754 5093

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com