User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20111207
Company profile: One of Vietnam\'s joint stock commercial banks.
Company size: N/A
Company address: N/A
Job Detail
Job id: JO2011171
Job title: Thanh toán viên – Phòng Thanh toán tập trung
Job description: - Thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt nội địa và quốc tế chính xác, kịp thời (không liên quan đến thẻ và tài trợ thương mại) của toàn hệ thống.

- Giám sát các hoạt động thanh toán giữa VIB và các định chế tài chính nội địa và quốc tế.

- Cung cấp báo cáo, tham gia xây dựng qui trình hướng dẫn theo yêu cầu.

- Đào tạo.

- Giải thích, hướng dẫn cho các đơn vị tham gia thanh toán trong hệ thống các qui trình nghiệp vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng khi có yêu cầu.

  Job Requirement
General: Years of experience: Experienced
  Minimum career level: Experienced (Non-Manager)
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level:
  General request: - Có bằng Đại học thuộc các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và kinh tế đối ngoại.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Cẩn thận, trung thực, tuân thủ kỷ luật trong công việc.

  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Banking
  Customer Services
  Accounting/Finance
Job level: Experienced (Non-Manager)
Salary: Negotiable
Benefit: N/A
Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  +84 1677 545 093

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com