User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20111207
Company profile: One of Vietnam\'s joint stock commercial banks.
Company size: N/A
Company address: N/A
Job Detail
Job id: JO2011169
Job title: Chuyên viên chính/ CVCC Tái thẩm định - Khối Quản lý tín dụng
Job description: N/A
  Job Requirement
General: Years of experience: At least 2 years
  Minimum career level: Experienced (Non-Manager)
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level:
  General request: - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý tín dụng hoặc thẩm định phê duyệt tín dụng tại các tổ chức tài chính có uy tín.

- Am hiểu nghiệm vụ thẩm định tài sản, các phương pháp định giá tài sản, dự đoán xu hướng biến động giá tài sản.

- Có khả năng thẩm định dự án đầu tư, quản lý danh mục dự án đầu tư, phân tích hoạt động kinh doanh, tài chính doanh nghiệp.

- Có kiến thức pháp luật cơ bản về định giá, thị trường bất động sản, máy móc, công nghệ, ngân hàng.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp tốt.

  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Banking
  Customer Services
  Consulting
Job level: Experienced (Non-Manager)
Salary: Negotiable
Benefit: N/A
Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  +84 1677 545 093

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com