User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20111207
Company profile: One of Vietnam\'s joint stock commercial banks.
Company size: N/A
Company address: N/A
Job Detail
Job id: JO2011162
Job title: Giám đốc Ngân hàng bán lẻ
Job description: N/A
  Job Requirement
General: Years of experience: At least 5 years
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level:
  General request: - Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ tại các tổ chức Tài chính Ngân hàng.
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
- Từng đạt thành tích trong việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát triển sản phẩm và quản lý ngân hàng bán lẻ.
- Nắm vững mục tiêu chiến lược của ngân hàng, mô hình kinh doanh và hiểu biết về lĩnh vực dịch vụ tài chính trong nước.
- Các khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt.
  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Banking
  Customer Services
  Executive management
Job level: Manager
Salary: Negotiable
Benefit: Negotiable
Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  +84 1677 545 093

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com