User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20110831
Company profile: Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất sữa tươi thanh trùng, sữa chua và dầu ăn.
Company size:
Company address: N/A
Job Detail
Job id: JO2011111
Job title: Logistics Manager
Job description: - Quản lý toàn bộ hoạt động của kho hàng hóa; công tác an tòan PCCC; và hướng dẫn việc xếp dở hàng hóa và tem nhãn phụ.

- Quản lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; giao hàng; vận chuyển; nhân viên bộ phận; kiểm soát hoạt động và chi phí giao nhận qua bên thứ 3.

- Trách nhiệm chung: Phối hợp, hợp tác với các phòng ban khác thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế họach hành động chung của công ty. Hướng dẩn, hổ trợ/ yêu cầu và giám sát thực hiện các họat động chuyên môn thuộc chức năng của Bộ phận Kho hàng/ Phòng Logistic tại các chi nhánh.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả họat động của Bộ phận Kho hàng/ Phòng Logistic theo qui định của Công ty và yêu cầu của Ban giám đốc.

- Báo cáo doanh số bán, stock xuất - nhập - tồn định kỳ; lịch trình, tiến độ giao hàng;

- Bảo đảm tính pháp lý trong họat động được giao.

- Tham mưu, đề nghị kịp thời cho Ban Giám Đốc các chính sách và giải pháp nhằm cải tiến năng lực hoạt động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả của các hoạt động thuộc bộ phận Logistic.

- Xây dựng và kiểm soát ngân sách trong phạm vi họat động. Luôn tìm kiếm các biện pháp, giải pháp nhằm giảm chi phí Logistics và gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng...; các qui trình hoạt động chuẩn, tiêu chí và qui trình đánh giá hoạt động, nhân viên bộ phận Logistics...

- Xây dựng mối quan hệ và quản lý với các đối tác có liên quan đến họat động, công việc được giao.

  Job Requirement
General: Years of experience: Experienced
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Intermediate
  General request: - Đã có kinh nghiệm ở vị trí Logistics Manager/ Supervisor... ưu tiên hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thực phẩm đông lạnh...

- Quản lý kho, đội ngũ giao nhận...

- Kinh nghiệm xây dựng và tổ chức đội ngũ giao hàng trực tiếp, giao hàng qua các công ty vận tải...

- Xây dựng các qui trình hoạt động chuẩn, tiêu chí và qui trình đánh giá hoạt động , nhân viên bộ phận Logistics...

  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Food/Beverage
  Export-Import
  Freight/Logistics
Job level: Manager
Salary: 450 - 600 USD
Benefit: N/A
Contact: Nguyễn Thị Tuyết Mai (Ms.)
  mai.nt@careervision.vn
  +84 903 764 732

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com