User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20110425
Company profile: Công ty hoạt động trên các lĩnh vực xử lý và mua bán nợ, phát triển mạng lưới, xây dựng cơ bản, kinh doanh vận chuyển và quản lý ô tô, quản lý tài sản, kho… cho ngân hàng.
Company size: N/A
Company address: N/A
Job Detail
Job id: JO201153
Job title: Giám đốc chi nhánh TP. HCM
Job description: - Là đại diện của công ty tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía nam. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, Chủ tịch công ty về các hoạt động tại Chi nhánh.

- Triển khai xây dựng mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự tại các đơn vị, phòng ban trực thuộc Chi nhánh và tổ chức thực hiện khi được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt thông qua.

- Tổ chức hoạch định chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trình Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và các chỉ tiêu chất lượng phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động của Chi nhánh (quy trình, quy chế, hướng dẫn thực hiện công việc ...)

- Trực tiếp giám sát, kiểm tra, đôn đốc các phòng/ban chức năng thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Chi nhánh tới Ban giám đốc Công ty theo quy định.

- Thực hiện công tác tuyển dụng đào tạo, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quản lý lực lượng lao động, ký kết hợp đồng lao động ... theo quy định của Công ty và Pháp luật.

- Tổ chức giao kế hoạch và theo dõi, đánh giá, kết quả thực hiện của các phòng ban trực thuộc, CBNV Chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan Nhà nước và địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh & Công ty.

- Không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối với khách hàng và các cơ quan chức năng.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Chủ tịch công ty.

  Job Requirement
General: Years of experience: At least 3 years
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Intermediate
  General request: - Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng ... các trường đại học trong và ngoài nước, ưu tiên những người có trình độ trên đại học.

- Am hiểu các hoạt động: kinh doanh Logistic, lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, phân tích hoạt động kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, và các quy phạm pháp luật liên quan; Có kiến thức về phân tích và báo cáo số liệu tài chínhAm hiểu các hoạt động xây dựng cơ bản, kinh doanh logistic,, quản lý...

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phó giám đốc trở lên tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh logistic, khai thác tài sản, các tổ chức tài chính - ngân hàng...

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo; Kỹ năng truyền thông, giao tế; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, lịch sự; Sức khỏe tốt, trung thực.

  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Finance/Investment
  Freight/Logistics
  Banking
Job level: Manager
Salary: About 30mil VND
Benefit: Negotiable
Contact: CareerVision
  career_consultant@careervision.vn
  +84 8 38 117 429

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com