User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20110425
Company profile: Công ty hoạt động trên các lĩnh vực xử lý và mua bán nợ, phát triển mạng lưới, xây dựng cơ bản, kinh doanh vận chuyển và quản lý ô tô, quản lý tài sản, kho… cho ngân hàng.
Company size: N/A
Company address: N/A
Job Detail
Job id: JO201152
Job title: Phó giám đốc phụ trách Logistic
Job description: - Trực tiếp quản lý hoạt động dịch vụ logistic của công ty bao gồm: Vận chuyển; Quản lý kho và tài sản đảm bảo của công ty; Bảo vệ... theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc.

- Giúp giám đốc Công ty quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm trong trong việc lập kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh và công tác nhân sự của Công ty trong mảng Logistic.

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và các chỉ tiêu chất lượng phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty (quy trình, quy chế, hướng dẫn thực hiện công việc ...), gồm:
+ Công tác quản lý kho, bốc xếp, vận tải hàng hóa; kiếm đếm và định giá hàng hóa.
+ Công tác bảo vệ tại các mục tiêu, kho hàng, áp tải hàng hóa.
+ Định giá hàng hóa, quản lý và bảo quản hàng hóa;
+ Theo dõi, kiểm đếm hàng hóa trong kho đảm bảo an ninh, an toàn trong kho.

- Chịu trách nhiệm củng cố và phát triển quan hệ đối với khách hàng và các cơ quan chức năng để phát triển mảng hoạt động Logistic của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, giám đốc Công ty.

  Job Requirement
General: Years of experience: At least 3 years
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Intermediate
  General request: - Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, logistic, quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng, ... các trường đại học trong và ngoài nước.

- Có kinh nghiệm quản lý kho hàng, hiểu biết hệ thống xuất nhập kho; kiểm đếm và định giá hàng hóa.

- Am hiểu pháp luật kinh tế, quản lý, luật giao thông đường bộ.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý cấp trưởng phòng/phó giám đốc trở lên tại các tổ chức, công ty kinh doanh logistic, quản lý kho...

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo; Kỹ năng truyền thông, giao tế; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, lịch sự; Sức khỏe tốt.

  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: Hà Nội
Job category: Finance/Investment
  Banking
  Freight/Logistics
Job level: Manager
Salary: About 30mil VND
Benefit: Negotiable
Contact: CareerVision
  career_consultant@careervision.vn
  +84 8 38 117 429

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com