User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CVD20171206
Company profile: Our client is a leading Jewelry Manufacturing and Trading firm from Vietnam.
Company size: Over 2000
Company address:
Job Detail
Job id:
Job title: Production Manager
Job description:
 • Chịu trách nhiệm chính trước Ban Lãnh đạo Tập đoàn về toàn bộ hoạt động sản xuất chế tác trang sức của Tập đoàn theo đúng đường lối và chủ trương của Tập đoàn.
 • Xây dựng và lập kế hoạch sản xuất cho Nhà máy/Xí nghiệp Chế tác Trang sức theo định kỳ hàng năm, quý, tháng, tuần, đảm bảo mục tiêu: nâng cao năng lực sản xuất theo từng giai đoạn, đáp ứng được nhu cầu cung ứng hàng hóa theo đúng tiến độ.
 • Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và điều chỉnh tiến độ các kế hoạch sản xuất đơn hàng tại Nhà máy/Xí nghiệp Chế tác Trang sức nhằm đáp ứng được nhu cầu về hàng hóa cho các bộ phận.
 • Tổ chức tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các khâu sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và theo tiêu chuẩn 5S
 • Phối hợp cùng bộ phận thiết kế nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm của Tập đoàn.
 • Quản lý, điều hành và sắp xếp cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự tại các bộ phận trong Nhà máy/Xí nghiệp Chế tác Trang sức theo tiêu chuẩn: tinh gọn, khoa học, và hiệu quả, không để tình trạng bị động về nhân sự
 • Xây dựng đội ngũ nhân sự lành nghề đáp ứng yêu cầu chế tác trang sức. Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề của thợ chế tác, khuyến khích thợ tự rèn luyện và nâng cao tay nghề
 • Cập nhật và phổ biến cho toàn thể CBNV trong Nhà máy/Xí nghiệp Chế tác Trang sức nắm rõ được chính sách và các chế độ phúc lợi của Tập đoàn. Duy trì và xây dựng trật tự kỷ cương trong quản lý, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hành vi vi phạm nội quy Nhà máy/Xí nghiệp Chế tác Trang sức.
 • Có biện pháp thúc đẩy, nâng cao tinh thần, phát huy tính sáng tạo của CBNV trong bộ phận.
 • Có trách nhiệm xây dựng và tham mưu cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn về các vấn đề liên quan đến sản xuất: kế hoạch sản xuất (sản lượng và chất lượng), tổ chức sản xuất, phương án cải tiến sản xuất…
 • Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, năm hoặc đột xuất theo quy định của Tập đoàn.
 • Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống trang thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư và hàng hóa của Nhà máy/Xí nghiệp Chế tác Trang sức.
  Job Requirement
General: Years of experience: Trên 5 năm
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language:
  General request:

1/Học vấn và kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế Kế hoạch…
 • Có ít nhất tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm Giám đốc sản xuất hoặc 10 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản đốc Sản xuất. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực sản xuất cơ khí, chế tạo.
 • Với các ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực chế tác vàng bạc đá quý, trang sức được mời phỏng vấn ngay với Ban Lãnh đạo Tập đoàn.

2/Kỹ năng cá nhân:

 • Có kỹ năng tốt về việc lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc cho bộ phận và cá nhân.
 • Có kỹ năng tốt về quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, đào tạo, lãnh đạo.
 • Có kỹ năng tốt về truyền thông như giao tiếp, đàm phán, trình bày.
 • Có kỹ năng tốt về công tác kiểm soát, lập báo cáo, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột
 • Có kỹ năng thống kê, phân tích.
 • Có tính sáng tạo trong công việc.
 • Làm việc độc lập/theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc
 • Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng word, excel, powerpoint…
  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: Hà Nội
Job category: Mechanical
  Automotive
 
Job level: Manager
Salary: Negotiable
Benefit:
Contact: Duy Trần
  duy.tran@careervision.vn
  01683904764

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com