User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CVD20171206
Company profile: Our client is a leading Jewelry Manufacturing and Trading firm from Vietnam.
Company size: Over 2000
Company address:
Job Detail
Job id:
Job title: Whole Sales Director
Job description:

1/Công tác bán buôn

 • Chịu trách chính về công tác bán buôn Trang sức của hệ thống trên toàn quốc.
 • Thực hiện xây dựng các chiến lược, kế hoạch bán buôn dài hạn và ngắn hạn của hệ thống bán buôn Trang sức theo từng thời kỳ, giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển SXKD của cả Tập đoàn.
 • Triển khai tổ chức thực hiện công tác bán buôn Trang sức, đảm bảo doanh số và lợi nhuận được giao theo từng giai đoạn.
 • Phân tích, đánh giá và thực hiện việc mở rộng phát triển thị trường bán buôn Trang sức của Tập đoàn trong toàn quốc.

2/Xúc tiến bán hàng và chăm sóc khách hàng

 • Xây dựng, đề xuất và tiến hành triển khai các chương trình xúc tiến hoạt động bán buôn hiệu quả.
 • Xây dựng chính sách, chiến lược phát triển thị trường đáp ứng các mục tiêu bán buôn trên toàn quốc.
 • Đề xuất, xây dựng các chính sách chương trình chăm sóc khách hàng nhằm thu hút và duy trì phát triển mạng lưới khách hàng.
 • Thực hiện tiếp nhận và giải quyết mọi vấn đề khiếu nại, phàn nàn phát sinh liên quan đến khách hàng.

3/Công tác quản lý nhân sự đội ngũ bán buôn

 • Quản lý và giám sát, huấn luyện, đào tạo, phát triển kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân sự của hệ thống bán buôn.
 • Chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện các phương pháp quản lý mới, linh hoạt, đúng & phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.
 • Xây dựng và phổ biến triển khai các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động bán buôn Trang sức.
 • Xây dựng các chương trình đào tạo cho đội ngũ nhân viên bán hàng nhằm nâng cao nghiệp vụ kỹ năng cho nhân viên bán hàng.
  Job Requirement
General: Years of experience: Trên 5 năm
  Minimum career level: Director
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language:
  General request:

1/Học vấn và kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Doanh Nghiệp,.. hoặc các ngành học có liên quan.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm quản lý ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý Bán buôn quy mô lớn (vùng, miền,..)
 • Đặc biệt ưu tiên xét trước các hồ sơ của ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, trang sức.

2/Kỹ năng cá nhân:

 • Có kỹ năng tốt về việc lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc cho bộ phận và cá nhân.
 • Có kỹ năng tốt về quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, đào tạo, lãnh đạo.
 • Có kỹ năng tốt về truyền thông như giao tiếp, đàm phán, trình bày.
 • Có kỹ năng tốt về công tác kiểm soát, lập báo cáo, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột
 • Có kỹ năng thống kê, phân tích.
 • Có tính sáng tạo trong công việc.
 • Làm việc độc lập/theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc
 • Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng word, excel, powerpoint…
  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: Hà Nội
Job category: Fashion/Lifestyle
  Retail/Wholesale
  Sales
Job level: Director
Salary: 2500 - 3000 USD
Benefit:
Contact: Duy Trần
  duy.tran@careervision.vn
  01683904764

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com