User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client – CV20130516
Company profile: Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất & phân phối lớn nhất tại Việt Nam về ngành vật liệu xây dựng. Hiện nay đã có nhà máy tại Singapore và Campuchia.
Company size:
Company address: N/A
Job Detail
Job id: JO20160721
Job title: Regional Sales Manager
Job description:

1. Tài chính

- Tổ chức hoạt động bán hàng phù hợp chính sách kinh doanh từng thời kỳ được phổ biến từ Tổng Giám đốc nhằm mục đích đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong kỳ.

- Chịu trách nhiệm quản lý, phát triển về doanh số và thị phần. 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn việc quản lý các nguồn lực tài chính của công ty nhằm đảm bảo việc sử dụng hiệu quả, đặc biệt về tài sản của công ty bao gồm: hàng hóa, trang thiết bị do công ty cung cấp, tiền bán hàng và công nợ phải thu phát sinh.

- Kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động theo kế hoạch đã được duyệt.

- Đảm bảo tính chính xác của ngân sách thực hiện các chương trình chiết khấu, khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng.

- Phối hợp với Nhà máy thực hiện dự báo bán hàng hàng quý, kiểm tra và điều chỉnh phù hợp theo từng thời kỳ, đánh giá dự báo và cải tiến n ng cao độ chính xác của dự báo.

- Dự báo tồn kho tối thiểu hợp lý nhằm cải thiện hơn nữa năng lực cung cấp và đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Dự báo khả năng tăng trưởng của thị trường, khả năng phát triển doanh thu nhóm ngành hàng, sản phẩm mới,..nhằm đề xuất chiến lược bán hàng hợp lý.


2. Khách hàng

- Duy trì, tìm kiếm và phát triển hệ thống phân phối, đảm bảo độ phủ cần thiết trên toàn khu vực phụ trách.

- Tổ chức thực hiện chăm sóc khách hàng theo đúng đối tượng và đúng chính sách công ty.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng với NPP, đại lý, hội viên, khách hàng tiềm năng nhằm tăng cường hình ảnh công ty và phát triển doanh số hiện tại và trong tương lai.

- Triển khai hiệu quả các chương trình khuyến mãi, các chương trình bán hàng, các chương trình về hệ thống phân phối theo chỉ đạo từ GĐKD nhằm mục tiêu gia tăng độ nhận biết thương hiệu, gia tăng doanh số trong khu vực phụ trách.

- Báo cáo, phân tích tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh, chính sách bán hàng của đối thủ,... nhằm góp phần xây dựng các chính sách kinh doanh phù hợp sự phát triển và đặc trưng vùng miền, phù hợp chính sách kinh doanh từng thời điểm.

3. Qui trình hoạt động

- Thiết lập, triển khai thực hiện & đảm bảo việc tuân thủ các quy trình làm việc liên quan của công ty;

- Đóng góp xây dựng, điều chỉnh, cải tiến quy trình liên quan đến bán hàng;

- Chịu trách nhiệm đăng ký với các cơ quan chức năng các chương trình khuyến mãi được xây dựng bởi phòng bán hàng, đảm bảo phù hợp về pháp lý.

4. Nhân sự & Đào tạo phát triển

- Xây dựng sơ đồ tổ chức phòng Bán hàng.

- Quản lý, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự trực thuộc.

- Tham gia các khóa đào tạo của công ty.

- Phối hợp với Nhân sự tham gia tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự cho phòng.

- Chính sách lương, thưởng, kỷ luật: đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên trực thuộc.

- Xây dựng tinh thần làm việc và phối hợp tập thể cho đội ngũ, xây dựng hình ảnh văn hóa doanh nghiệp phát triển...

5. Cộng đồng & Môi trường

Tham gia và vận động đội ngũ tham gia các hoạt động ủng hộ cộng đồng và môi trường của công ty.

6. Quyền lợi & Nghĩa vụ

1. QUYỀN HẠN:
1.1. Hoạt động của đơn vị:

- Quyết định nhà cung cấp và thương lượng trức tiếp các điều khoản thanh toán và điều kiện hợp đồng;

- Tính toán giá thành cho các sản phẩm liên quan;

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho công việc bán hàng ( eminar, thăm nhà cung cấp...)

1.2. Quản lý nhân sự :

- Đề xuất tuyển dụng, từ chối tiếp nhận nhân sự;

- Phân công nhân sự của đơn vị;

- Điều phối nhận sự trực thuộc đi công tác

Và theo Quyết định Ủy quyền chi tiết của Tổng Giám đốc đối với chức danh GĐ Bán hàng theo từng năm.

2. NGHĨA VỤ:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của Công ty.

- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng

 

  Job Requirement
General: Years of experience: Ít nhất 3 năm
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Intermediate
  General request:

- Tốt nghiệp Đại học thuộc khối Kinh tế.

- Có ít nhất 06 năm kinh nghiệm làm việc và 03 năm ở vị trí tương đương.

- Kiến thức pháp luật

- Kỹ năng xây dựng chiến lược

- Kỹ năng lãnh đạo

- Phát triển con người

- Kỹ năng quản lý dự án

- Kỹ năng Bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý bán hàng

- Kỹ năng Phát triển kinh doanh

- Kiến thức về thị trường kinh doanh

- Kiến thức sản phẩm

- Kỹ năng quản trị nhân sự

- Kỹ năng Huấn luyện

  Computer skills: Microsoft Office: Word, Excel...
  Soft skills:

- Tinh thần phải làm được

- Hướng đến khách hàng

- Tính chuyên nghiệp

- Đoàn kết - hợp tác

- Sẵn sàng học tập

- Kỹ năng giao tiếp

- Tư duy sáng tạo

- Quản lý sự thay đổi

  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Civil/Construction
  Industrial Products
  Sales
Job level: Manager
Salary: $ 2,000 - 3,500 ++
Benefit:

- Thu nhập theo thỏa thuận và dựa trên cơ sở chính sách lương Công ty (Đánh giá chức vụ theo Mercer);

- Lương tháng 13 cuối năm theo chính sách công ty;

- Lương vượt thành tích (Quản lý thành tích theo BSC, đánh giá KPI hàng quý);

- Thưởng kết quả kinh doanh;

- Phụ cấp và các chế độ theo chức vụ;

- Phúc lợi & môi trường làm việc thân thiện;

- Phép năm 16 ngày/ năm;

- Bảo hiểm sức khỏe & bảo hiểm tai nạn 24/24 toàn cầu;

- BHXH - BHYT theo quy định trên lương ký hợp đồng lao động;

- Có cơ hội được thưởng theo tiêu chuẩn đối với cá nhân xuất sắc hàng quý/ năm;

- Các chính sách khác theo quy định của công ty.

Contact: Ly Nguyen (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  +84 918 193 359

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com