User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
CAREER VISION`S CLIENT - CV20150827
Company profile: Our client is a trading company in the restaurant services sector, foreign investment. Presently they own the fast-growing restaurant chain not only on a national scale but also in Asia like Japan, Laos, Cambodia.
Company size:
Company address: N/A
Job Detail
Job id: JO20160307
Job title: Deputy QA Manager
Job description: - Bảo đảm chất lượng sản phẩm và VSATTP thông qua việc định dạng, chuẩn hóa và kiểm soát qui trình nhận, bảo quản, chế biến và phục vụ sản phẩm

-Soạn thảo bộ tiêu chuẩn sản phẩm mới cho tất cả NH trong hệ thống

- Cập nhật tiêu chuẩn & qui trình phù hợp với sự thay đổi
Thực hiện các thủ tục và yêu cầu của nhà nước về ATVSTP

- Hợp tác với khối nhà hàng trong việc kiểm tra ATVSTP các cấp

- Tìm hiểu, đề nghị và vận hành hệ thống vệ sinh môi trường

- Kiểm tra định kỳ nhà hàng nhằm bảo đảm thực thi qui trình, tiêu chuẩn và ATVSTP

- Báo cáo kiểm tra, đề nghị phương án xử lý, đưa ra mục tiêu mới về chất lượng và ATVSTP cho nhà hàng

- Hợp tác trong việc huấn luyện và quản lý khách hàng bí mật kiểm tra nhà hàng

- Hợp tác với DC trong việc chuẩn hóa và nâng tầm hoạt động

 

  Job Requirement
General: Years of experience: 3 năm
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Intermediate
  General request: - Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Công Nghệ Thực phẩm

- 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống NH chuỗi, Casual & Fine Dining

- Kinh nghiệm tiếp xúc đoàn VSATTP các cấp

- Kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống các vấn đề liên quan dịch vụ ăn uống, VSATTP & môi trường

 

  Computer skills: - Thành thạo vi tính văn phòng 
  Soft skills: - Giao tiếp, ứng xử tốt 
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Food/Beverage
  QA/QC
  QA/QC
Job level: Manager
Salary: Thỏa thuận
Benefit: Theo chính sách của công ty
Contact: Ly Nguyen (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  0918 193 359

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com