User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20140609
Company profile: Our client is a power plant - one of the largest foreign direct investments project in Vietnam
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JOB20160801
Job title: Senior HSE Executive
Job description: Người giữ vị trí này sẽ phụ trách theo dõi thực hiện các chính sách, quy định về sức khỏe, an toàn & môi trường trong quá trình vận hành nhà máy, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Truyền đạt các chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường. Theo dõi, thực hiện các mục tiêu, chương trình đã đề ra;

Lập các quy trình và báo cáo về sức khỏe, an toàn và môi trường. Phụ trách đăng ký các giấy phép liên quan đến an toàn, sức khỏe và môi trường theo luật định;

Tham gia đánh giá các rủi ro về an toàn, sức khỏe và môi trường;

Xác định nhu cầu đào tạo và phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các hoạt động đào tạo về an toàn, sức khỏe và môi trường;

Hỗ trợ, tham gia vào quá trình điều tra sự cố an toàn và theo dõi rút kinh nghiệm;

Kiểm tra nội bộ và đề xuất ý kiến hoàn thiện quy trình;

Phối hợp thực hiện kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

Hướng dẫn, huấn luyện, cung cấp các thông tin an toàn, sức khỏe, môi trường đến nhân viên và các nhà thầu phụ.

  Job Requirement
General: Years of experience: At least 3 years
  Minimum career level: Experienced (Non-Manager)
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Intermediate (Required)
  General request: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kỹ thuật sẽ là một lợi thế
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Khả năng giao tiếp, phân tích, tổ chức tốt

Có kiến thức ISO 14001, ISO9001 và OHAS18001 sẽ được ưu tiên

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Trình độ tiếng Anh trung cấp (Intermediate).

  Computer skills:
  Soft skills:
  Other skills:
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: Bà Rịa - Vũng Tàu
Job category: Oil/Gas
  Mechanical
  Environment/Waste Services
Job level: Experienced (Non-Manager)
Salary: 1,000 - 2,000$
Benefit: Theo quyền lợi của công ty
Contact: Ly Nguyen (Ms)
  ly.nt@careervision.vn
  +84 918 193 359

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com