User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20140731
Company profile: Our client is a 100% foreign-owned company in Vietnam, primarily engaged in the manufacture of packing materials.
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO20151030002
Job title: Giám Sát Thu Mua
Job description: - Thực hiện các công việc liên quan đến mua hàng.

- Triệt để quản lý tồn kho để dảm bảo cung cấp đủ và đúng nguyên vật liệu dùng cho sản xuất.

- Tìm kiếm nhà cung cấp các nguyên vật liệu dùng sản xuất thoả mãn các điều kiện của công ty.

- Chủ trì hoạt động kiểm kê kho định kỳ tháng/lần.

- Phối hợp với nhân viên bộ phận sản xuất kiểm tra nhận vào sản phẩm đặt mua.

  Job Requirement
General: Years of experience: Ít nhất 3 năm
  Minimum career level: Team Leader/Supervisor
  Minimum education level: College
  Minimum language: English - Level: Intermediate
    Japanese - Level: Intermediate
  General request: - Nam/Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong ngành thu mua và 1 năm ở vị trí Giám sát.

- Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ở trình độ trung cấp.

- Ưu tiên ứng viên ở Bình Dương.

  Computer skills:
  Soft skills:
  Other skills:
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: Bình Dương
Job category: Production/Process
  Freight/Logistics
  Purchasing/Supply Chain
Job level: Team Leader/Supervisor
Salary: 10 triệu ++
Benefit: - Địa điểm làm việc: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

- Có xe đưa rước từ TP. HCM

- Lương: từ 10.000.000 / tháng (lương gross) trở lên

Contact: Giang Nguyen (Ms.)
  giang.nguyen@careervision.vn
  0122 671 5028

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com