User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20140423
Company profile: Khách hàng của chúng tôi là công ty chuyên sản xuất vật liệu hàn, kim loại màu
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO20160621
Job title: Trưởng phòng Nhân sự
Job description: Hoạch định:

- Xây dựng, điều chỉnh chiến lược chức năng và kế hoạch trung dài hạn phát triển nguồn nhân lực phù hợp theo định hướng chiến lược chung của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch tổng hợp các hoạt động (Tháng, Quý, Năm) và ngân sách năm của Phòng.

- Xây dựng kế hoạch nhân sự: Xác định nhu cầu từng bộ phận và toàn Công ty theo định biên nhân sự, kế hoạch hàng năm và chiến lược của Công ty. Xác định kế hoạch tuyển dụng, thôi dụng hoặc điều chuyển nội bộ, tái bố trí nhân sự.

- Đề xuất qui hoạch lộ trình thăng tiến nguồn nhân lực của Công ty. Xây dựng các kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ nhân viên trong Công ty, kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực để có các biện pháp phát triển đội ngũ tiềm năng, kế thừa tại tất cả các vị trí trong Công ty.

- Xây dựng kế hoạch tiền lương hàng năm: Kế hoạch quỹ tiền lương tương ứng với kế hoạch nhân sự - phối hợp với các phòng, ban đề xuất với Hội đồng lương xét nâng ngạch / bậc lương hàng năm hoặc đột xuất đối với CBCNV có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức:

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, triển khai phổ biến cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý điều hành tại Công ty Mẹ và các Công ty Con. Tham gia cùng các Phòng ban thiết lập, tổ chức và liên tục cải tiến nhằm hoàn thiện các qui chế, qui trình về công tác quản trị nhân sự, bảng mô tả và tiêu chuẩn công việc.

- Đề xuất về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, định biên, bố trí sắp xếp nhân sự nhằm đạt mục tiêu là bố trí nhân sự đúng về chuyên môn, phù hợp với năng lực để ngày càng nâng cao hiệu quả công việc.

- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình huấn luyện - đào tạo (nội bộ, bên ngoài) về các qui chế, quy trình cho CBCNV theo chủ trương và chính sách phát triển của Công ty. Xây dựng chính sách hỗ trợ CBCNV học tập nâng cao trình độ. Tổ chức phối hợp cùng các đơn vị thường xuyên rà soát hiệu chỉnh, cập nhật bổ sung các giáo trình tài liệu huấn luyện đào tạo.

- Tham gia Hội đồng khen thưởng - kỷ luật để thực hiện đánh giá, xử lý khen thưởng - kỷ luật, bổ sung đề bạt, thuyên chuyển hoặc sàng lọc các nhân sự không còn đáp ứng về phẩm chất và phù hợp năng lực làm việc.

Lãnh đạo:

- Thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CBCNV để đề xuất các biện pháp giải quyết.

- Đề xuất các biện pháp xây dựng nề nếp, văn hoá Công ty.

- Tham gia cùng với các Trưởng bộ phận giải quyết các mâu thuẫn nội bộ.

- Cùng với Công đoàn hoà giải về các vụ đình công, bãi công.

- Tham mưu, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ nhân sự cho các Công ty con.

Kiểm soát:

- Theo dõi, đánh giá và giám sát việc sử dụng nhân sự và dự báo tình hình biến động nhân sự tại các phòng ban.

- Kiểm soát đánh giá ứng dụng hiệu quả sau đào tạo của CBCNV tại các đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách nhân sự đối với người lao động như lương, thưởng, BHYT, BHXH, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ phúc lợi,... theo qui chế của Công ty.

- Trực tiếp kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm nội qui, qui chế Công ty. Hướng dẫn cho các đơn vị về các thủ tục pháp lý và định hướng xử lý kỷ luật đối với người lao động.

- Giám sát thực hiện công tác đánh giá KPI, tính và trả lương cho CBCNV.

- Đề xuất điều chỉnh các chính sách, chế độ, quy chế, quy định, quy trình của Công ty và các hành vi phản văn hoá Công ty Kim Tín của CBCNV.

Nhiệm vụ phụ:

- Đề xuất, hỗ trợ, phối hợp với các trưởng phòng ban trong việc quản lý, phân công và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân viên.

- Phối hợp với P. Marketing làm PR nội bộ.

- Các công việc khác theo sự phân công của TGĐ.

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về kết quả thực hiện công tác quản trị

- Tổ chức nhân sự của Phòng.

- Thực hiện, hoàn thành đạt hiệu quả các nhiệm vụ công việc và các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể được Giám Đốc giao cho từng giai đoạn.

- Thực thi ý thức tiết kiệm trong suốt quá trình làm việc và sinh hoạt tại Công ty.

- Báo cáo kịp thời và chính xác cho Giám Đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Bảo mật các thông tin được tiếp cận để phục vụ các công việc Quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Quyền hạn :

- Có quyền đưa ra quyết định về nhân sự

- Tuyển dụng, thôi dụng đối với nhân viên trong nội bộ phòng.

- Ký duyệt cho nhân viên nghỉ 02 ngày / tháng thuộc phép năm, cho Phó phòng nghỉ 01 ngày / tháng thuộc phép năm.

- Phân công giao việc đối với nhân viên trong phòng.

- Có quyền phân bổ, điều động nhân viên trong phòng đi công tác hoặc thực hiện công việc theo mục tiêu đề ra.

- Khen thưởng, phạt, đề bạt theo Quy chế khen thưởng & kỷ luật.

- Có quyền tạm thời đình chỉ công việc của nhân viên cấp dưới trong Công ty nếu thấy ảnh hưởng đến hoạt động, lợi ích của Công ty và phải báo cáo ngay cho Ban Lãnh Đạo để có hướng giải quyết kịp thời.

- Duyệt chi phí phục vụ công việc của Phòng theo phân cấp quản lý ngân sách trong Quy chế tài chính.

  Job Requirement
General: Years of experience: 5 năm
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Intermediate
  General request: Trình độ:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học.

- Chuyên môn: Chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc Quản trị kinh doanh hay chuyên ngành Khoa học xã hội nhân văn hoặc Luật.

- Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp.

Kinh nghiệm:

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp hoặc 03 năm làm việc tại hệ thống Kim Tín.

- Đã từng quản lý ít nhất 05 nhân viên thuộc cấp.

  Computer skills: - Sử dụng tốt Winword, Excel.
  Soft skills:

- Kỹ năng lập kế hoạch, chương trình công tác & triển khai kế hoạch.

- Kỹ năng tổ chức, phân công, bố trí sắp xếp công việc, biết xác lập tính chất công việc ưu tiên, quan trọng.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và phát hiện các vấn đề rủi ro, tìm ra nguyên nhân gốc rễ vấn đề để đề xuất các giải pháp phù hợp.

- Kỹ năng phỏng vấn, nhận xét và đánh giá con người.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết xung đột và mâu thuẫn trong nội bộ.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

  Other skills: Phẩm chất:

- Có tư duy tổ chức.

- Sâu sắc, tinh tế.

- Gương mẫu chấp hành, thể hiện cá tính đứng đầu lãnh đạo đội nhóm.

- Cẩn trọng trong nhận xét, đánh giá con người, xử lý các tình huống nhằm đạt được hiệu quả công việc.

- Trung thực, thẳng thắn, công minh.

- Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ.

Thể chất:

- Đủ sức khỏe làm việc.

- Chịu được áp lực công việc.

- Khuôn mặt tươi vui.

- Tác phong tự tin, lịch sự, hoạt bát, nhanh nhẹn.

Môi trường & điều kiện làm việc:

- Làm việc tại văn phòng và đi công tác bên ngoài Công ty.

- Thời gian làm việc giờ hành chính.

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ vào bất cứ thời gian nào khi có yêu cầu đột xuất.

  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Industrial Products
  Executive management
  Human Resources
Job level: Manager
Salary: 1,500 - 2,000 USD
Benefit:

- Tiền lương, thưởng: Theo Quy chế của Công ty.

- Đào tạo: Được tạo điều kiện tham dự các khóa huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo định hướng và chính sách phát triển của Công ty.

- Cơ hội thăng tiến: Được đề bạt lên vị trí Giám đốc khối Hỗ trợ với điều kiện đào tạo được người kế thừa.

Contact: Ly Nguyen (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  +84 918 193 359

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com