User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20150618
Company profile: Our client is a VIET - AUS joint venture in manufacturing and supplying all kinds of products made from polymer and natural materials for aquaculture, agriculture, shipping, household...
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO20150611
Job title: Giám đốc điều hành (General Manager)
Job description: ♦ Điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy, đáp ứng nhu cầu sản lượng chất lượng và thời gian giao hàng:

- Vận hành hệ thống kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng từ đầu vào đến đầu ra với yêu cầu : hiệu quả, thoả mãn yêu cầu khách hàng qua các tiêu chí cụ thể hàng năm: an toàn, chất lượng, thời gian giao hàng, chi phí sản xuất
- Lập kế hoạch quản lý năng suất, thiết bị , nhà xưởng của nhà máy đảm bảo hoạt động theo mục tiêu của công ty, các tiêu chí : an toàn, năng suất, chí phí ...cụ thể hàng năm
- Tổ chức các công đoạn sản xuất từ đầu vào đến đầu ra của nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 , theo các tiêu chí : thông tin kế hoạch sản xuất, hướng dẫn vận hành, tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật, thu thập thông tin, số liệu sản xuất để ra quyết định quản lý
- Vận hành hệ thống quản lý chất lượng định hướng ngăn chặn phòng ngừa lỗi phát sinh, định hướng cải tiến liên tục đảm bảo mục tiêu chất lượng của công ty.
- Vận hành hệ thống định mức và không ngừng cải tiến định mức tang tính cạnh tranh và giảm chi phí sản xuất theo mục tiêu hàng năm của công ty.
- Vận hành môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, thái độ làm việc tich cực, thông qua các tiêu chí , mục tiêu cụ thể hàng năm của công ty
- Vận hành kế hoạch nhân sự phát triển nhân lực nhà máy, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc để đáp ứng theo yêu cầu quản lý của công ty.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý nhà máy hàng năm thông qua các tiêu chí của công ty yêu cầu (tài chính, khách hàng, đào tạo, qui trình nội bộ ...) trên cơ sở đó lập kế hoạch nguồn lực hàng năm . và kế hoạch phát triển phù hợp theo mục tiêu lâu dài của công ty.

♦ Các công việc khác:

- Theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

 

  Job Requirement
General: Years of experience: Ít nhất 5 năm
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Advanced
  General request:

♦ Yêu cầu công việc:
- Tuân thủ điều lệ hoạt động công ty, nội quy công ty, chỉ đạo của cấp trên.
- Hoàn thành tốt và chịu trách nhiệm đối với chức năng nhiệm vụ của mình:
- Duy trì và nâng cao chất lương, tối đa hóa tiết kiệm chi phí sản xuất
- Nghiêm khắc với công việc, hướng dẫn chia sẻ cho cấp dưới tận tình, hòa đồng với đồng nghiệp , lịch sự với đối tác ...
- Xây dựng hình ảnh đẹp thương hiệu của công ty trong cộng đồng nhân viên, khách hàng, cơ quan hữu quan và đồng nghiệp.

♦ Chế độ báo cáo:

- Báo cáo công việc hàng tuần Chậm nhất chiều thứ 7 hàng tuần
- Báo cáo công việc tháng Chậm nhất ngày 5 của tháng sau
- Báo cáo công việc quý Chậm nhất ngày 5 của tháng đầu quý sau
- Báo cáo công việc năm
- Báo cáo đột xuất sự cố Chậm nhất ngày 10 của tháng 1 năm sau
Ngay khi sự cố xảy ra mà không giải quyết được

♦ Các điều không được làm:
- Không trung thực, không nhiệt tình trong công việc được giao, không hỗ trợ, truyền đạt công việc cho nhân viên dưới quyền.
- Lợi dụng các công việc được giao để tư lợi cá nhân gây thiệt hại cho lợi ích của Công ty.
- Làm trái với Nội quy lao động của Công ty, quy trình công ty và quy định của Pháp luật.

7. Yêu cầu về năng lực:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật về cơ khí, hóa nhựa.
- Ngoại ngữ: tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
- Kinh nghiệm: 05 năm làm việc trong quản lý sản xuất, 3 năm vị trí giám đốc nhà máy cty sản xuất
- Tuổi: từ 35-45

  Computer skills: - Sử dụng thành thạo Word, Excel và Autocad
  Soft skills: - Kiến thức, kỹ năng: Khả năng lãnh đạo, giao việc, quyết đoán, nhạy bén trong đánh giá mục tiêu và công việc
  Other skills: - Có sức khỏe, làm việc độc lập, lập trường trong hành động, khả năng phán đoán sự việc, sáng tạo, ...
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Industrial Products
  Export-Import
  Argriculture/Forestry
Job level: Director
Salary: Thoả thuận
Benefit: Về điều hành:
- Được quyền ra quyết định giải pháp giải quyết công việc trong pham vi nhà máy về các nguồn lực : thiết bị, nguyên vật liệu, qui trình sản xuất nhằm đảm bảo kết quả công việc theo tiêu chí công ty.
Về nhân lực :
- Được quyền ký duyệt: nghỉ phép cho nhân viên nhà máy và tối đa 3 Ngày
- Được quyền điều động nhân viên dưới quyền cho việc thực hiện kết quả trong phạm vi phụ trách mà không cần xin ý kiến công ty.
- Được quyền quyết định đề cử nhân viên dưới quyền đi học
Về tài chính :
- Được quyền duyệt chi đột xuất phục vụ cho công việc điều hành không quá 20 triệu VND/ lần và tổng số tiền duyệt 1 tháng không quá 60 triệu VND trong trường hợp gấp
Contact: Ly Nguyen (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  +84 918 193 359

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com