User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20140222
Company profile: Our client is one of the leading construction corporation in Vietnam, expert in general contractor, design, construction ... of key projects all over Vietnam, as well as in some other countries.
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO201496
Job title: Chief Financial Officer
Job description: - Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp;

- Hoạch định chiến lược tài chính của doanh nghiệp;

- Quản lý, kiểm soát dòng tiền.

- Đề xuất phương án phân bổ nguồn lực tài chính cho các hoạt động của Công ty nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

- Tham gia thẩm định kế hoạch, phương án kinh doanh;

- Thực hiện các công việc khác theo công việc áp dụng cho vị trí Giám đốc tài chính hoặc theo sự phân công cụ thể của Người sử dụng lao động.

  Job Requirement
General: Years of experience: Tối thiểu 12 năm
  Minimum career level: Manager
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Advanced (Required)
  General request: - Có kiến thức sâu về tài chính, am hiểu lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản

- Có ít nhất từ 12 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tài chính/ Giám đốc tài chính ở các công ty có quy mô lớn.

- Có khả năng tư duy hệ thống.

- Có khả năng & kinh nghiệm trong việc lập mô hình quản lý tài chính, xây dựng & nâng cấp hệ thống quản lý tài chính (quy chế, quy trình, phần mềm hóa).

- Có khả năng quản lý, kiểm soát dòng tiền.

- Có khả năng & kinh nghiệm trong việc thiết kế các sản phẩm huy động vốn, tìm kiếm nguồn huy động vốn.

- Có khả năng phân tích, tư vấn đầu tư, kiểm soát rủi ro, đánh giá hiệu quả đầu tư.

  Computer skills: Tin học văn phòng: Word, Excel...
  Soft skills: - Có khả năng quản lý, lãnh đạo.

- Quyết đoán, dám thay đổi, dám làm, dám chịu.

  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: TP Hồ Chí Minh
Job category: Civil/Construction
  Accounting/Finance
  Finance/Investment
Job level: Manager
Salary: Thỏa Thuận
Benefit: Theo chính sách Công ty
Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms. )
  ly.nt@careervision.vn
  +84 918.193.359

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com