User Login
 Forgot password?
 New member? Register here

Job Search
View All
Jobs in last week
Jobs in last two week
Jobs in last month
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerCompany Profile
   
Career Vision`s Client - CV20140704
Company profile: Khách hàng của chúng tôi tiền thân là Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải. Sau gần 40 năm xây dựng và phát triển đến nay đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành ô tô Việt Nam.
Company size:
Company address:
Job Detail
Job id: JO201488
Job title: Trưởng Phòng Tài Chính - Kế toán
Job description: 1. Quản lý, điều hành hoạt động chung của bộ phận tài chính kế toán, đảm bảo việc tuân thủ các quy trình và gửi đầy đủ các báo cáo theo quy định cho các cơ quan quản lý, báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc; làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng; kiểm soát và phân tích tài chính; tham mưu cho Tổng Giám đốc.

2. Thiết lập hệ thống tài chính - kế toán phù hợp với đặc thù của Công ty và các quy định của pháp luật:

- Xây dựng và giám sát quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ

- Tổ chức và điều hành bộ máy tài chính kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ kế toán và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.

- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán

- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hoạch toán số liệu kế toán

- Lập chứng từ kế toán: gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ.

- Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính, đáp ứng đặc thù của doanh nghiệp.

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đáng tin cậy, kịp thời theo quy định

- Lập Báo cáo kế toán quản trị định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;

- Tính/kiểm tra tính giá thành và chi phí phát sinh .

- Kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán, thủ tục đối chiếu/xác nhận.

- Tin học hóa công tác kế toán.

- Kiện toàn hoạt động của Phòng kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tăng cường kiểm tra, đối chiếu.

3. Làm việc và chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty có liên quan với các tổ chức bên ngoài khác;

4. Hướng dẫn/đào tạo, chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên Kế toán nhằm đảm bảo hoạt động kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời và đúng luật định;

5. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán; thực hiện chế độ bảo mật các tài liệu, số liệu kế toán của Công ty;

6. Lập và triển khai kế hoạch tài chính của Công ty:

- Lập kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vốn cho công ty, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty.

- Tổ chức, theo dõi giám sát triển khai kế hoạch tài chính đã được duyệt.

- Đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh.

- Lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng giai đoạn. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn

7. Cập nhật các văn bản, chính sách thuế, chuẩn mực kế toán và tham vấn cho Tổng Giám đốc

8. Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty:

9. Đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, kiểm kê hàng tồn kho, TSCĐ, ...

- Thanh quyết toán các khoản phải chi đối với khách hàng, nhân viên.

- Tổ chức quản lý quỹ tiền mặt tại Công ty...

- Tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác thuế, quản lý tài chính kế toán.

10. Quan hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn, huy động vốn, mở L/C.

11. Quan hệ với Cục thuế Hà Nội, các Chi cục thuế Hà Nội để quyết toán thuế

  Job Requirement
General: Years of experience: Tối thiểu 5 năm
  Minimum career level: Team Leader/Supervisor
  Minimum education level: Bachelors
  Minimum language: English - Level: Intermediate
  General request: - Nam

- Tuổi từ 35 đến 50

- Có kinh nghiệm soạn thảo Quy chế quản lý về tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty con đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và quản lý tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Có khả năng tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, vay vốn của Ngân hàng, cách quản lý, bảo toàn vốn.

- Hiểu biết và có khả năng áp dụng phương pháp quản lý Tài chính Kế toán theo chuẩn mực Quốc tế. Có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm điều hành và lãnh đạo đội ngũ cán bộ Tài chính Kế toán trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo giải quyết tốt các công việc với ngân hàng như vay vốn, mở L/C trách nhiệm cao với công việc, có khả năng làm việc với cường độ cao.

- Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan để tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ giải quyết kịp thời.- Sử dụng tốt phần mềm kế toán.

- Am hiểu về thị trường chứng khoán và có khả năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty về phát hành cổ phần, chia cổ tức, đầu tư và quản lý tài chính v.v...

- Có khả năng thuyết trình tốt;

- Giao tiếp tốt, nhiệt tình, tác phong làm việc chuyên nghiệp;

- Chịu được áp lực công việc cao.

 

  Computer skills: N/A
  Soft skills: N/A
  Other skills: N/A
  General Information
Job Type: Full-Time Permanent
Location: Hà Nội
Job category: Automotive
  Accounting/Finance
  Accounting/Finance
Job level: Team Leader/Supervisor
Salary: 20 - 25 Tr VNĐ
Benefit: - Thưởng hấp dẫn: bằng tiền hoặc cổ phiểu căn cứ theo hiệu quả SXKD và đóng góp của cá nhân cho Công ty.

- Được Công ty tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn: Nghĩ lế, tết, phép, thăm hỏi, du lịch, nghỉ mát trong và ngoài nước, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ...

- Cơ hội thăng tiến vị trí Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT.

Contact: Nguyễn Thị Lý (Ms.)
  ly.nt@careervision.vn
  0918.193.359

 
 
Home | About us | Job Seeker | Our Service | Career Guide | News & Event | FAQs & Support | Privacy Statement | Contact Us
Copyright © by careervision.vn. All right reserved.
Designed by www.Asinvn.com